Üye Kişisel Veri Aydınlatma Metni


Gentleman Horses (“Gentleman Horses”) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda sizleri kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizleri Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.
1. Veri İşleme Amaçları, Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Yöntemler ve Hukuki Sebep
Gentleman Horses olarak, veri sorumlusu sıfatıyla; kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar (“Amaçlar”) ve hukuki sebepler ile işlemekteyiz;
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;
* Üyelik işlemlerinin tamamlanması,
* www.gentlemanhorses.com internet sitesi üzerinden ürün ve hizmetlerin sağlanması,
* www.gentlemanhorses.com internet sitesi üzerinden alışveriş işlemini tamamlayabilmeniz,
* Siparişlerinizin işlenmesi, faturalarınızın düzenlenebilmesi ve satın aldığınız ürünlerin adresinize teslim edilmesi.
Gentleman Horses’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;
* Öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek ve karşılayabilmek,
* Sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek için iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaları yürütmek,
* Gentleman Horses ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
* Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ile iş geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
* Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
* Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
* İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zaman aşımı süresince saklanması.
Gentleman Horses’nın hukuki yükümlülüğüne ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;
* Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
* Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
* İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.
Veya açık rızanıza dayalı olarak ise kişisel verileriniz aşağıdaki kapsamda işlenebilecektir;
* Gentleman Horses tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek size sunulması ve tanıtılması, anket ve memnuniyet çalışmaları gerçekleştirilmesi ve fırsatlar sağlanması,
* Tercih ettiğiniz iletişim bilgilerinize ticari elektronik ileti gönderilmesi ve bu amaçla tedarikçiler ile paylaşılması.
İşbu Amaçlarla kişisel verilerinizi internet sitesi, çağrı merkezi ve e-posta kanalı ile elektronik yöntemlerle toplamaktayız.
2. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amacı
Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla ve kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilerle Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak paylaşılabilecektir.
3. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla Gentleman Horses; ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:
*         a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
*         b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
*         c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
*         ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
*         d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
*         e) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
*         f) İşbu maddenin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
*         g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
*         ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Kişisel verilerinize ilişkin silme/bilgi taleplerinizi http://www.Gentleman Horses.com
kvkktalepformu linkindeki formu doldurup onaylayarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Ünvanı : Gentleman Horses
Mersis No: 6170-2352-1180-0017
Adresi: HALİDE EDİP ADIVAR MAH. HALİDE EDİP ADIVAR CAD. NO: 50 İÇ KAPI NO: 2 ŞİŞLİ/ İSTANBUL
Mail: [email protected]

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.